Akce v knihovně

Projekt " Knížka pro prvňáčka  - Už jsem čtenář

Knížka pro prvňáčka

Knížka pro prvňáčka„Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka“

I tento rok jsme děti z prvních tříd naší ZŠ zapojily  do projektu "Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka". V průběhu školního roku měly možnost se setkat se spisovatelkou Zuzanou Pospíšilovou, navštívily knihovnu, kde se dozvěděly, jak to v knihovně "chodí", a v závěru školního roku prokázaly, jak jsou dobrými čtenáři již nyní.

V průběhu 2. pololetí děti z 1.B pracovaly na své první knize a všem se podařilo si tu svoji knihu koncem školního roku vydat a tak zvládly práci jak spisovatele, ilustrátora, ale i vydavatele.

Jako odměnu za vynaloženou celoroční snahu dostaly děti „Knížku pro prvňáčka“, původní českou novinku, která byla vytvořena výhradně pro účastníky projektu spisovatelem Martinem  Šinkovským  „Lapálie v Lampálii“.


„Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka“


„Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka“


Beseda s Galinou Miklínovou, známou výtvarnicí, animátorkou a ilustrátorkou byla zajímavá a poutavá snad pro všechny posluchače.

Dětem četla z knihy Lichožrouti a poté je seznámila, jak se točil film, ukázala scénář k tomuto filmu a celkově jim přiblížila práci ilustrátora a animátora. Knihu Verunka a kokosový dědek měly děti možnost si prohlédnout přeloženou do japonštiny, mezi další známé knihy patří např. O Kanafáskovi, Kosprd a Telecí, Tři tatínci a maminka a mnoha dalších ilustrací k dětským knihám českých i zahraničních autorů.

Galina Miklínová byla v letošním roce nominována na Českého lva za scénografii za animovaný film Lichožrouti.


Autorské čtení Zuzany Pospíšilové

Děti z prvních a druhých tříd měly v pátek 17.3. možnost poznat, že paní spisovatelka není žádná záhadná a neviditelná bytost, ale obyčejná usměvavá mladá paní, která má spoustu nápadů na psaní knih pro začínající čtenáře.

Na pozvání k nám přijela na besedu paní Zuzana Pospíšilová, autorka více než 100 dětských knih. Do září loňského roku pracovala, jako dětský psycholog, ale od podzimu roku 2016 se plně věnuje psaní knih pro děti a také besedám.

Děti seznámila se svými knihami, četla z nich ukázky, dávala hádanky, luštily se různé záhady, rébusy a doplňovačky.

Paní Pospíšilová odpovídala na zvídané otázky, obě besedy byly opravdu veselé a plné nápadů. Protože se dětem moc paní spisovatelka líbila, již nyní nám přislíbila další návštěvu.


Paní spisovatelka Klára Smolíková

Ve čtvrtek 6. října nás potěšila svou návštěvou paní spisovatelka Klára Smolíková. Ve dvou velmi živých a interaktivních besedách s žáky druhých a třetích ročníků jsme se dozvěděli spoustu nového z oblasti tvorby komiksů pro děti.

V programu pro mladší děti Nechytej mě za slovo! Hrátky s čerticí Dorkou – jsme se pustili do chytání slov a výrazů, které používáme v přeneseném významu.

Starší děti pracovaly s komiksem Na hradě Bradě, kde  společně s Bertíkem a Bibi navštívily pohádkové bytosti z hradu i podhradí. Na závěr si každý sám vytvořil svůj vlastní komiks.

beseda s paní spisovatelkou


MARATÓN ČTENÍ NA PODPORU PROJEKTU „ČTENÍ POMÁHÁ“

Děti ze 3. až 5. tříd opět společně četly v knihovně a při tom vytvořily hezké obrázky, které jsou vystaveny v knihovně. Maratón čtení byl zaměřen na podporu projektu „Čtení pomáhá“.

Více o projektu Čtení pomáhá

Náš cíl je spojit potěšení ze čtení s radostí z pomoci druhým.

Projekt Čtení pomáhá rozdělí každý rok 10 milionů korun na dobročinné účely. O tom, kdo pomoc obdrží, rozhodnou dětští čtenáři. Každý školák, který se zapojí do projektu, získá po úspěšném vyplnění testu kredit padesát korun, který věnuje na jeden z nominovaných projektů

Maraton čtení

Maraton čteníKvětnová akce: Už jsem čtenář -  knížka pro prvňáčka

Už jsem čtenář - knížka pro prvňáčka

Už jsem čtenář - knížka pro prvňáčka
Březen měsíc čtenářů - tátové čtou dětem

Tátové pozor, letos jste tu za hvězdy vy!                                                                            

Aneb hlavními hrdiny akce BŘEZEN MĚSÍC ČTENÁŘŮ - jsou právě tátové.

Spolupráce s rodiči a jejich dětmi z  místní mateřské školy se úspěšně rozbíhá v rámci projektu „Celé Česko čte dětem“ a tak budeme rádi, když se nyní zapojí do čtení hlavně tatínkové. Zapojit se může i váš taťka a doufáme, že i v naší obci jsou takoví pilní tatínci. Pokud se o nich dozvíme, v knihovně či v mateřské škole, rádi je v rámci akce „Březen měsíc čtenářů“ odměníme. 

Kampaň v knihovnách po celé České republice a na sociálních sítích chce povzbudit otce, aby byli ve čtení dětem aktivnější. Akci pořádá Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky (SKIP) a Liga otevřených mužů (LOM)


 


 

LiStOVáNí - scénické čtení 

Prožijte knihu více smysly! Projekt LiStOVáNí - cyklus scénických čtení, který se snaží diváky dostat k tomu, co tu bylo první - ke knize dorazil i do Dolního Újezda.

 

Letos jsme se poprvé mohli  seznámit s tímto projektem. Zjednodušeně můžeme říci, že jde o spojení čtení knihy a divadla. Úkolem LiStOVáNí je představit žákům zajímavé knížky, podporovat čtenářství a sebevzdělávání.

 

Herci Pavel Oubram a Věra Hollá představili dětem tři knihy. Nejmladším dětem představili knihu Komisař Vrťapka, starším dětem četli knihu Pachatelé dobrých skutků a nejstarší měli možnost se seznámit s knihou Straka v říši Entropie.

Listování

 

Další fotografie z Listování, ale i ostatních akcí naleznete v sekci fotogalerie.Jako každý rok, tak i letos se naše knihovna zapojí do celostátní akce s názvem " TÝDEN KNIHOVEN"

Pro tento týden si naše knihovna připravila následující program akcí.

V pondělí 6.10.2014 proběhne první akce a to pod názvem "MARATÓN ČTENÍ"  - tato akce je určena pro žáky 1. stupně, kde budou předvádět své čtenářské dovedvenosti.


Ve středu 8.10.2014 navštíví knihovnu žáci z druhých tříd a uskuteční se "Pasování na čtenáře" - při této příležitosti budou děti pasováni rytířem do "stavu" čtenář.

 


Na závěr se uskuteční "LISTOVÁNÍ - SCÉNICKÉ ČTENÍ". KTERÉ BUDE  DNE 14.10. V SOKOLOVNĚ PRO MÍSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLU, kde UVEDEME 3 PŘEDSTAVENÍ Z CYKLU „LISTOVÁNÍ – SCÉNICKÉ ČTENÍ“

A co je to vlastně "Listování - scénické čtení"?

"Projekt LiStOVáNí, cyklus scénických čtení, si vzal na sebe neskromný úkol - představovat každý měsíc zajímavé, aktuální knihy, které se objevují na trhu. Vybraní autoři a jejich dílo či přímo specifická kniha jsou pak před diváky interpretováni v podobě scénického čtení. Jde vždy přibližně o hodinové divadelní vystoupení, ve kterém je přenášen děj knihy, jazyk autora a atmosféra dané literatury na obecenstvo, které se v čele s mladou generací ve světě oproštěném od kultury a literatury vrací zpět k tomu, co tu bylo první - knize. Nejde o nějaké fanzinové čtení oblíbených pasáží, jde o dýchající představení s rekvizitami, kostýmy, hudbou, začátkem a koncem.

Projekt působí pro všechny generace na pěti stálých scénách v Praze, Brně, Českých Budějovicích, Havlíčkově Brodě a Bratislavě. Průměrně uvádí až 10 premiér ročně, pro dospělé, mládež i děti. Ročně se LiStOVáNí dostane až do 80 českých měst a odehraje téměř 300 představení.

Velmi záslužné jsou představení po knihovnách a školách. Na šíření čtenářství má projekt od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy záštitu. LiStOVáNí uvedlo do 2011 celkem 68 titulů, velmi často ho doprovázeli samotní autoři, jako Robert Fulghum, Mariusz Szczygiel, Sarah Watersová, Mikaël Ollivier, z českých pak Tomáš Sedláček, Markéta Baňková, Miloš Urban, Emil Hakl, Jiří Hájíček, Jan Cempírek, Petra Dvořáková, Alena Ježková, Petra Braunová, ad.

Projekt především dokázal, že „má smysl" - má své věrné diváky, kteří jej sledují jako literární seriál a kteří si často představované knihy čtou, stejně jako další knihy představovaného autora či nakladatelství. LiStOVáNí tak výborně podporuje čtenářství jako takové. Svou živou akční formou dokazuje především dnešní mladé generaci, že dnes, kdy je možné skoro všechno, pořád ještě není kniha pasé."

 


 

Beseda s výtvarnou dílnou akademického malíře Jiřího Fixla

V pátek 4. dubna se ve 3. třídě uskutečnila beseda s ilustrátorem, grafikem a výtvarníkem Jiřím Fixlem. Tento umělec ilustroval řadu knih pro děti, v poslední době například Encyklopedii pro žáčky básníka Jiřího Žáčka, pohádky Jiřího Kahouna O mašinkách nebo Štěstíčko a kocouří dědeček.

 Jiří Fixl si s dětmi povídal o tom, jak vzniká kniha. Popsal cestu, kterou musí knížka absolvovat od autora a ilustrátora přes nakladatelství, tiskárnu až ke čtenáři. Jiří Fixl také prozradil několik postřehů ze své práce. Pak už dětem rozdal výkresy se svými kresbami, které si mohly za pomoci cenných rad pana ilustrátora vymalovat princeznu, krále, čaroděje, ježibabu nebo vodníka.

Ve druhé části besedy si děti přečetly básničku Pět minut v Africe a začaly malovat podle své fantazie. Pro některé to byl ze začátku tvrdý oříšek, ale s přibývajícím časem všechny děti pustili fantazii na plné obrátky a začala vznikat zajímavá díla.

Atmosféru Jiří Fixl příjemně doplnil četbou ze své nové pohádkové knihy Legrační dům, vytvořené ve spolupráci s Jiřím Kahounem. Byl to příjemně strávený čas, kdy se žáci dozvěděli nejen něco nového a zajímavého, ale současně vytvořili řadu krásných a originálních obrázků. 

Beseda se uskutečnila za finanční podpory z grantu z ministerstva kultury, který pro letošní rok knihovna získala.                                                                                

      


    

Knihovna - "Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka"      

Celostátní projekt "Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka" je zaměřen na rozvoj čtenářské gramotnosti dětí prvních tříd. Je organizován Svazem knihovníků SKIP ve spolupráci veřejných knihoven a škol..

Pro letošní školní rok byla vydána kniha spisovatelky Magdaleny Wagnerové a ilustrátora Pavla Sivka – Od A do Zet, kterou naši prvňáčci obdrželi při besedě v knihovně v rámci akce Celé Česko čte dětem“.

                                                                                            


 

Březen - Měsíc čtenářů

V naší knihovně patří mezi nejmladší čtenáře děti z místní mateřské školy z 2. oddělení paní učitelky Lustykové. Nejpilnějšími čtenáři jsou děti ze školní družiny vedené paní učitelkou Helenou Adamskou, které navštěvují naší knihovnu pravidelně každý měsíc.


 Dne 27.11.2013 se v MŠ a v ZŠ ve spolupráci s   naší knihovnou uskuteční akce s názvem

"Den pro dětskou knihu"

Děti v tento den potěší  svojí návštěvou ilustrátor dětských knih Adolf Dudek. 

 „Chcete zmoudřet? 

Můj ty světe – otevřete knížku – čtěte!

                                          Jiří Žáček 

 

Takto tento citát mají naši druháci na svém osvědčení, které obdrželi při „pasování na čtenáře“, které se konalo v knihovně ve středu 16. října. 

Abychom děti motivovali ve čtení, tak mimo pasování, každý rok pořádáme maratón čtení. Letos jsme se zaměřili na knihy z projektu „Čtení pomáhá“. Děti jsme seznámili, jak se do tohoto projektu zapojit , číst a přitom ještě pomáhat ostatním dětem . Tento projekt našel podporu i ve škole a u třídních učitelů 1. stupně a tedy doufáme, že děti podpoří i rodiče. Více na www.ctenipomaha.cz“

 Děti seznamujeme nejen s knihami, ale i s jejich autory. Ve čtvrtek 17. října jsme přivítali hudebníka a spisovatele Marka Šolmese Srazila, autora knížek „Pohádky do postýlky“. 

A starší děti měly možnost se seznámit s publicistou ing. Tomášem Přibylem (www.kosmonaut.cz), který je vzal na své besedě do kosmické lodi, a vyprávěl jim, jaký je každodenní život kosmonautů na oběžné dráze. Tyto besedy byly spolufinancovány z grantu MK , který knihovna získala pro letošní rok.

Publicista Ing. Tomáš Přibyl


 Následně naše knihovna získala ocenění za vytvoření přívětivého a útulného prostředí v nově zrekonstruovaném objektu s pestrou nabídkou akcí pro čtenáře všech věkových kategorií

 Nominace na udělení ceny Knihovna roku 2013 v kategorii „základní knihovna“

Dolní Újezd
Pardubický kraj, okres Svitavy
Dolní Újezd 281, 569 61 Dolní Újezd

Knihovna Dolní Újezd,
kterou vede paní Jaroslava Bisová

Za integrální zapojení do kultury obce a za kvalitní spolupráci s obcí NAVŠTĚVA HODNOTÍCÍ KOMISE

Ve čtvrtek 5. září navštívila naši knihovnu komise soutěže Knihovna roku 2013. Ta postupně navštívila 13 nominovaných knihoven po celé naší vlasti. V úvodu návštěvy si členové komise prohlédli naši knihovnu a poté v DPS shlédli naše 2 filmy o Újezdě, aby měli představu, kde se vlastně nachází Při neformálnim posezení se pak povídalo o všem co komisaře zajímalo – provoz knihovny, velikost fondu, konané a připravované akce, financování projektů z dotace z MK ČR, financování z rozpočtu obce. Také pan starosta popovídal o významu knihovny pro obec, spolupráci, historii knihovny původní a budování knihovny nové. Hodina a půl návštěvy uběhly rychle a na jejím konci jsme ještě hostům ukázali našeho pasovacího rytíře, který jim představil naši nejlepší čtenářku Elišku Ropkovu.

 

 

Členové porot ceny Knihovna roku 2013

 

kategorie základní knihovna:

 Miroslav Bláha, Místní lidová knihovna Kostomlaty pod Milešovkou

Blanka Křížová, Obecní knihovna Bory 

RNDr. Lenka Prucková, ředitelka Knihovny města Olomouce 

Iva Slámová, Krajská vědecká knihovna v Liberci 

Mgr. Tomáš Štefek, Městská knihovna Prostějov


 


 

3. Týden čtení dětem – Celé Česko čte dětem 

Naše knihovna se připojuje k Týdnu čtení, který proběhne od 1. 6. do 7. 6. 2013 a je organizován celostátní kampaní Celé Česko čte dětem. Ta se zaměřuje na podporu čtenářské gramotnosti dětí a mládeže, ale také na budování pevných vazeb v rodině prostřednictvím společného čtení. V tomto týdnu naši prvňáčci dostanou knihu z projektu Knížka pro prvňáčka – Už jsem čtenář.


 

Magnesia Litera 2013

Hlasujte ve čtenářské části soutěže Magnesia Litera. Dejte hlas nejlepší původní české beletrii – próza, poezie, dětská kniha vydané v roce 2012! Čtenáři mohou hlasovat prostřednictvím hlasovacích lístků (k dispozici u výpůjčního pultu v knihovně) nebo pomocí webového formuláře. Seznam českých titulů vydaných v roce 2012 ve fondu knihovny k nahlédnutí u výpůjčního pultu. Uzávěrka hlasování je 18. dubna. Vítězná kniha bude vyhlášena 24. dubna v přímém přenosu České televize. 

 


 

NOC S ANDERSENEM 2013 – ZACHRAŃUJEME ČTYŘLÍSTEK 

Další nocování v knihovně máme už za sebou. V knihovně jsme si namalovali trička, za nepříznivého počasí vyrazili ven pátrat po indiciích a plnit náročné úkoly, hledat poklad, abychom zachránili Čtyřlístek. Po splnění všech úkolů již značně unaveni nocležníci povečeřeli a honem do svých spacáků a číst pohádky na dobrou noc. Půlnoční zvonění slyší ještě většina spáčů.                                                                                                                                                                            A je ráno. Nikomu se nechce vstávat. Tlačí nás čas. Rodiče si děti vyzvednou na minutu přesně, tak se musíme trochu učesat, hlavně všechny slečny, posnídat a taky sbalit.  

Tato „Noc s Andersenem“ je již minulostí, tak zase za rok……

 Eliška Ropková přebírá ocenění „Čtenář roku 2013“ v Krajské knihovně v Pardubicích. Hlavní odměnou pro ni a další oceněné dětské čtenáře je možnost se koncem dubna zúčastnit exkurze do Českého rozhlasu Praha, kde budou mít příležitost hovořit v živém vysílání rozhlasové stanice pro děti a mládež Rádio Junior.

 


 

Známe čtenáře roku 2013!

 Není jim více než patnáct let a přečtou desítky knih ročně. Takoví jsou nejpilnější čtenáři letošního roku. Jejich vyhlášení proběhlo ve středu 20. března v místní škole.

 Z každé třídy byli nominováni ti nejlepší čtenáři, kteří si v loňském roce vypůjčili a přečetli nejvíce knih a pravidelně navštěvují knihovnu. Celkem bylo oceněno 15 dětí z 1. stupně a 6 žáků z 2. stupně. Děti dostaly diplom a malý dárek, který jim předal pan starosta Hladík a pan ředitel Lněnička, jako sponzoři této akce. Na nejvyšší příčce za počet přečtených knih se umístila Eliška Ropková ze 3. třídy. Eliška byla také nominována do krajského kola celostátní soutěže „Čtenář roku 2013“, kde uspěla a byla oceněna mezi 9 dalšími dětskými čtenáři hradeckého a pardubického kraje. Slavnostní vyhlášení a ocenění se uskutečnilo ve středu 27. března v Krajské knihovně v Pardubicích.

 Blahopřejeme všem oceněným a přejeme jim, ale i ostatním dětem, spoustu krásných čtenářských zážitků.

 

 V knihovně probíhají po celý rok různé akce

Nonstop čtění

Týden knihoven

Pasování na čtenáře

Noc s Andersenem

Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka

Besedy se spisovateli a cestovateli pro ZŠ např. Jiří Mára, Slávka Chrpová

Návštěva pana ilustrátora Dudka, která je mezi dětmi  nejoblíbenější a nejzábavnější!


 

 

Fotografie z těchto akcí naleznete v sekci fotogalerie.

inPage - webové stránky s AI, doménawebhosting